hirek-kituntetes

A kisebbségek kultúrájáért - Dr. Tóth István kitüntetése

 

Rangos elismerést kapott Dr. Tóth István történész-muzeológus kollégánk, a történettudományi osztály vezetõje, a Fekete ház igazgatója: a Magyar Mûvelõdési Intézet által alapított Pro Cultura Minoritatum Hungariae kitüntetést vehette át december 16-án a fõvárosban. Az alapítás óta harmadízben odaítélt oklevéllel és emlékplakettel a magyarországi kisebbségek kultúrájáért végzett több évtizedes munkásságát, határokon átívelõ kulturális misszióját ismerték el. Dr. Tóth Istvánnak a szegedi szlovákság egymásra találásában, civil szervezõdésében, majd késõbbi intézményesülésében elévülhetetlen érdemei vannak.

A Pro Cultura MinoritatumHungariae kitüntetésAlapítója a Szegedi Szlovák Egyesületnek, melynek évekig titkára is egyben. Tanulmányai során behatóan foglalkozik a szlovák mûvelõdéstörténettel, a szlovák kultúrával, és azok történelmi hátterével. Tudományos munkáját, kutatási területeit mindig áthatotta a nemzetiségek, a szlovákság, az etnicitás iránti érzékeny elhivatottsága.
Nemzetiségi munkái során külön hangsúlyt fordított a határmenti (Románia, Szerbia) szórvány szlováksággal való kapcsolattartására, együttmûködésére, azok fenntartására, folyamatos mûködésére. Az interetnikus együttmûködés alapötletei Szegeden, Csongrád megyében, vagy a dél-alföldi régióban mind az õ kezdeményezésére indultak el. Alapítója, majd elnöke volt a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak, képviselõje volt az Országos Szlovák Önkormányzatnak. Nevéhez fûzõdik a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása életre hívása, melynek elnöke is volt több cikluson keresztül. Elévülhetetlen érdemei vannak a szegedi Nemzetiségek Háza létrehozásában.
Civil, tudományos munkájában - a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos titkáraként, valamint történész-muzeológusként, jelenleg a Móra Ferenc Múzeum Fekete Házának igazgatójaként- is mindig igyekezett a tudományos eredményeit, nemzetközi ill. anyaországi kapcsolatait a város, a megye, a régió nemzetiségei szolgálatába állítani.

idoszaki kiallitasok

Móra Ferenc Múzeum

(Roosevelt tér 1-3.)

 2013. november 22 - 2014. március 26.

GÁRDONYI - A láthatatlan ember arcai

 

2104. február 8 - április27.

Egy régész Afganisztánban - 14 hónap Belső-Ázsiában

 

Fekete ház 

(Somogyi u. 13.)

 

2014. január 23 - március 23.

Kolostorok kincsei

 

2014. február 7 - március 31.

A XX. századi Szeged villanófényben

 

 


 

Vármúzeum

(Stefánia 15.)


A jelenlegi időszakban nincs látogatható kiállításunk.

 

Kass Galéria

(Vár u. 7.)

 

Kiállításépítési munkálatok miatt jelenleg nincs időszaki kiállításunk ezen a kiállítóhelyen.

 

ÉRVÉNYBE LÉPŐ JEGYÁRVÁLTOZÁSOK 2013. SZEPTEMBER 1-TŐL! Kiállítási archívum

2013


ÉRTÉKTÁRAK


SZERMONOSTOR RÉGÉSZETI FELTÁRÁSA

 


KÖZBESZERZÉS